Privacy Verklaring

Praktijk Plantaardig (wij) draagt zorg voor de bescherming van uw persoonlijke informatie. Deze privacy verklaring informeert u over hoe wij persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en beschermen in verband met onze diensten incl. website en mobiele applicaties (gezamenlijk aangeduid als “Diensten”).

Verzamelde informatie
Wij kunnen de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen:

  • Informatie die u verstrekt: Wij verzamelen informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt, zoals uw naam, emailadres, telefoonnummer en andere informatie die u invoert wanneer u zich registreert voor onze Diensten of contact met ons opneemt.
  • Automatisch verzamelde informatie: Wanneer u onze Diensten gebruikt, kunnen wij automatisch bepaalde informatie verzamelen, zoals uw IP-adres, browsertype, verwijzende URL en informatie over uw gebruik van de Diensten.

Gebruik van informatie
Wij gebruiken de verzamelde informatie voor de volgende doeleinden:

  • Het leveren van onze Diensten
  • Het aanpassen van onze Diensten naar uw voorkeuren
  • Het beantwoorden van vragen en het verstrekken van ondersteuning
  • Het verzenden van promotionele communicatie, mits u hier toestemming voor heeft gegeven.
  • Het naleven van de wettelijke verplichtingen.

Openbaarmaking van informatie
Wij delen uw persoonlijke informatie niet met derden, behalve als wij hier uw toestemming voor hebben.

Beveiliging
Wij nemen redelijke maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.

Uw rechten

U hebt het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die wij over u bewaren en om eventuele onjuistheden te corrigeren. Neem contact met mij op via anouk@praktijkplantaardig.com voor verzoeken met betrekking tot uw persoonlijke informatie.

Wijzigingen in de Privacy Verklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot bijwerken.

Contact
Voor vragen over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via anouk@praktijkplantaardig.com